ACTIVITAT 432

Calcula les coordenades cartesianes dels punts M, S, els vectors de posició dels quals són m= 430º i s=√3330º

 

Comments are closed.