ACTIVITAT 444

La successió 5, 8, 11, 14, 17, …, és una progressió aritmètica, quant val el terme b100? És possible que un terme valgui 1000? Quin és doncs el primer que el seu valor és més gran que 1000? Quin terme és aquest?

 

Comments are closed.