ACTIVITAT 32

Resol el sistema d’equacions de 1r grau amb dues incògnites, per reducció i també gràficament que veus a la imatge 32

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 32 › ›

ACTIVITAT 31

Un número està format per dues xifres consecutives, on la 1a és la més gran, de tal manera que si escrivim el número a l’inrevés, resulta que el quadrat del número obtingut és 209 unitats mes gran que 10 vegades el número inicial
a) Quin número és?
30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 31 › ›

ACTIVITAT 30

En Joan li diu al Pere, si em dones una moneda tindrem les mateixes. I en Pere respon si me la donessis tu a mi aleshores jo en tindria el doble que tu.
Quantes monedes tenen cadascun?
30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 30 › ›

ACTIVITAT 29

Converteix a fracció de números enters :
a) 12,75
b) 12,757575…
c) 12,3757575…

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 29 › ›

ACTIVITAT 28

 Calcula 8:(-4) + 3·[(-2)·[-1) + 3·((-1) + 2·6:3)]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 28 › ›

ACTIVITAT 27

Troba les arrels del polinomi 10x5 + 33x4 + 25x3 – 6x2 – 8x

[Ruffini]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 27 › ›

ACTIVITAT 26

Troba el m.c.m de (8,12,18) [mètode alternatiu]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 26 › ›

ACTIVITAT 25

 Troba el m.c.m de (25,12,6,10)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 25 › ›

ACTIVITAT 24

 Una roda de radi 20 cm, partint del repòs gira amb una acceleració angular constant i al cap de 5 s té una velocitat angular de 300 RPM, es demana:
Velocitat angular en rad/s, Velocitat lineal dels punts de la superfície de la roda, Acceleració angular, Acceleració angular, Acceleració tangencial, Acceleració normal, Acceleració total, Angle girat i Espai recorregut en girar la roda.
22

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 24 › ›

ACTIVITAT 23

El porter de handbol d’un equip inicia un contraatac llançant una pilota amb una velocitat de 20 m/s i una inclinació de 60º, sobre un company que es troba 25 m més endavant. Si aquest jugador corre a una velocitat constant i agafa la pilota a la mateixa altura que la ha llançada el porter, es demana:
a) A quina distància del porter agafa el company la pilota?
b) A quina velocitat corre l’atacant?
23

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 23 › ›

ACTIVITAT 22

La velocitat angular d’una roda passa de 1000 RPM a 750 RPM en 10 s. És demana:
a) L’acceleració angular
b) El nombre de voltes que fa en aquests 10 s.
22

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 22 › ›

ACTIVITAT 21

Una noia llança un objecte amb una certa inclinació cap amunt des d’una altura de 3m. Si el component horitzontal de la velocitat inicial és 20 m/s i el mòdul de la velocitat inicial és 32 m/s, es demana:
a) Escriviu les equacions del moviment
b) Calculeu el moment en què l’objecte arriba a terra i a quina distància ho fa
c) L’objecte entrarà en un forat que és a 100 m mesurats horitzontalment?
21

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 21 › ›

ACTIVITAT 20

Una centrifugadora de 12 cm de radi que està inicialment en repòs, accelera uniformement durant 20 s. En aquest interval de temps, acceleració tangencial=100·Π rad/s². Després manté constant la velocitat adquirida.
a) Amb quina velocitat gira la centrifugadora quan fa 20 s que funciona? Expresseu el resultat en RPM
b) Quantes voltes ha ha fet la centrifugadora després de funcionar durant 20 s? I després de funcionar 50 s?
c) Calculeu les acceleracions tangencial i normal que tenen els objectes a l’interior de la centrifugadora quan aquesta fa 1 minut que gira
20

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 20 › ›

ACTIVITAT 19

Són les 12 en punt. Tant la busca horària com la minutera del rellotge apunten cap amunt.

En quin moment tornaran a coincidir per primer cop l’una sobre l’altra?

19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 19 › ›

ACTIVITAT 18

Un cotxe es mou per una carretera seguint una corba amb una velocitat constant de 60 Km/h.

Té acceleració el cotxe?

19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 18 › ›

ACTIVITAT 17

Una màquina de tren té una massa de 35 Tm i arrossega dos vagons de masses 23 Tm i 18 Tm respectivament. La força que fa la màquina per tal de moure el el conjunt és de 5,5·104 N. Es demana
a) L’acceleració amb que es mouen la màquina i els vagons
b) La tensió que suporta cadascun dels dos enganxalls que uneixen els vagons
17

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 17 › ›

ACTIVITAT 16

Del sostre d’un ascensor pengem una bola de massa 1,55 Kg amb l’ajut d’una corda. Calculeu la tensió de la corda en les situacions següents:
a) L’ascensor baixa amb una acceleració constant de 2 m/s²
b) L’ascensor puja amb una velocitat constant de 5 m/s
c) L’ascensor puja amb una acceleració constant de 0,9 m/s²
d) Es trenquen els cables de l’ascensor (No el que aguanta la massa)
16

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 16 › ›

ACTIVITAT 15

Amb l’ajut d’una corda aguantem un cos de massa 7,5 Kg.
a) Quina força cal fer perquè la massa pugi a velocitat constant?
b) Quina força cal fer perquè pugi amb una acceleració constant de 2,9 m/s²?
c) Quina força cal fer perquè baixi amb una acceleració constant de 5,6 m/s²?
15

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 15 › ›

ACTIVITAT 14

Un motorista es troba inicialment aturat en un semàfor i arrenca amb una acceleració de 1,5 m/s², movent-se en línia recta. En el mateix moment un automòbil que es mou en sentit contrari es troba a una distància de 2 Km del motorista, amb una velocitat constant de 108 Km/h
a) Calculeu al cap de quant temps es troben
b) Calculeu a quina distància del semàfor es troben
14

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 14 › ›

ACTIVITAT 13

El temps dels primers classificats de la final olímpica d’una cursa de natació és: medalla d’or: 47,14 s i medalla de plata: 47,5 s. Sabem que tota la cursa va amb MRUA i l’acceleració del medalla d’or és de 0,09 m/s².
a) Quina és la longitud de la prova?
b) Amb quina acceleració neda el 2n classificat?
13

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 13 › ›