ACTIVITAT 31

Un número està format per dues xifres consecutives, on la 1a és la més gran, de tal manera que si escrivim el número a l’inrevés, resulta que el quadrat del número obtingut és 209 unitats mes gran que 10 vegades el número inicial
a) Quin número és?
30

Deixa una comentari