ACTIVITAT 27

Troba les arrels del polinomi 10x5 + 33x4 + 25x3 – 6x2 – 8x

[Ruffini]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 27 › ›

ACTIVITAT 26

Troba el m.c.m de (8,12,18) [mètode alternatiu]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 26 › ›

ACTIVITAT 25

 Troba el m.c.m de (25,12,6,10)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 25 › ›

ACTIVITAT 24

 Una roda de radi 20 cm, partint del repòs gira amb una acceleració angular constant i al cap de 5 s té una velocitat angular de 300 RPM, es demana:
Velocitat angular en rad/s, Velocitat lineal dels punts de la superfície de la roda, Acceleració angular, Acceleració angular, Acceleració tangencial, Acceleració normal, Acceleració total, Angle girat i Espai recorregut en girar la roda.
22

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 24 › ›

ACTIVITAT 23

El porter de handbol d’un equip inicia un contraatac llançant una pilota amb una velocitat de 20 m/s i una inclinació de 60º, sobre un company que es troba 25 m més endavant. Si aquest jugador corre a una velocitat constant i agafa la pilota a la mateixa altura que la ha llançada el porter, es demana:
a) A quina distància del porter agafa el company la pilota?
b) A quina velocitat corre l’atacant?
23

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 23 › ›

ACTIVITAT 22

La velocitat angular d’una roda passa de 1000 RPM a 750 RPM en 10 s. És demana:
a) L’acceleració angular
b) El nombre de voltes que fa en aquests 10 s.
22

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 22 › ›

ACTIVITAT 21

Una noia llança un objecte amb una certa inclinació cap amunt des d’una altura de 3m. Si el component horitzontal de la velocitat inicial és 20 m/s i el mòdul de la velocitat inicial és 32 m/s, es demana:
a) Escriviu les equacions del moviment
b) Calculeu el moment en què l’objecte arriba a terra i a quina distància ho fa
c) L’objecte entrarà en un forat que és a 100 m mesurats horitzontalment?
21

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 21 › ›

ACTIVITAT 20

Una centrifugadora de 12 cm de radi que està inicialment en repòs, accelera uniformement durant 20 s. En aquest interval de temps, acceleració tangencial=100·Π rad/s². Després manté constant la velocitat adquirida.
a) Amb quina velocitat gira la centrifugadora quan fa 20 s que funciona? Expresseu el resultat en RPM
b) Quantes voltes ha ha fet la centrifugadora després de funcionar durant 20 s? I després de funcionar 50 s?
c) Calculeu les acceleracions tangencial i normal que tenen els objectes a l’interior de la centrifugadora quan aquesta fa 1 minut que gira
20

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 20 › ›

ACTIVITAT 19

Són les 12 en punt. Tant la busca horària com la minutera del rellotge apunten cap amunt.

En quin moment tornaran a coincidir per primer cop l’una sobre l’altra?

19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 19 › ›

ACTIVITAT 18

Un cotxe es mou per una carretera seguint una corba amb una velocitat constant de 60 Km/h.

Té acceleració el cotxe?

19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 18 › ›

ACTIVITAT 17

Una màquina de tren té una massa de 35 Tm i arrossega dos vagons de masses 23 Tm i 18 Tm respectivament. La força que fa la màquina per tal de moure el el conjunt és de 5,5·104 N. Es demana
a) L’acceleració amb que es mouen la màquina i els vagons
b) La tensió que suporta cadascun dels dos enganxalls que uneixen els vagons
17

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 17 › ›

ACTIVITAT 16

Del sostre d’un ascensor pengem una bola de massa 1,55 Kg amb l’ajut d’una corda. Calculeu la tensió de la corda en les situacions següents:
a) L’ascensor baixa amb una acceleració constant de 2 m/s²
b) L’ascensor puja amb una velocitat constant de 5 m/s
c) L’ascensor puja amb una acceleració constant de 0,9 m/s²
d) Es trenquen els cables de l’ascensor (No el que aguanta la massa)
16

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 16 › ›

ACTIVITAT 15

Amb l’ajut d’una corda aguantem un cos de massa 7,5 Kg.
a) Quina força cal fer perquè la massa pugi a velocitat constant?
b) Quina força cal fer perquè pugi amb una acceleració constant de 2,9 m/s²?
c) Quina força cal fer perquè baixi amb una acceleració constant de 5,6 m/s²?
15

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 15 › ›

ACTIVITAT 14

Un motorista es troba inicialment aturat en un semàfor i arrenca amb una acceleració de 1,5 m/s², movent-se en línia recta. En el mateix moment un automòbil que es mou en sentit contrari es troba a una distància de 2 Km del motorista, amb una velocitat constant de 108 Km/h
a) Calculeu al cap de quant temps es troben
b) Calculeu a quina distància del semàfor es troben
14

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 14 › ›

ACTIVITAT 13

El temps dels primers classificats de la final olímpica d’una cursa de natació és: medalla d’or: 47,14 s i medalla de plata: 47,5 s. Sabem que tota la cursa va amb MRUA i l’acceleració del medalla d’or és de 0,09 m/s².
a) Quina és la longitud de la prova?
b) Amb quina acceleració neda el 2n classificat?
13

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 13 › ›

ACTIVITAT 12

Un avió que vola a 270 km/h a una altura de 3 Km, ha de deixar caure un paquet sobre un edifici de 20 m d’altura.
a) Calculeu la distància amb que s’ha de deixar caure el paquet perquè caigui al terrat de l’edifici
b) Calculeu la Vx al arribar el paquet al terrat
c) Calculeu la Vy al arribar el paquet al terrat
12

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 12 › ›

ACTIVITAT 11

Dos mòbils es mouen seguint una trajectòria rectilínia entre els punts A i B situats a 500 m l’un de l’altre. El primer surt d’A a una Vi=10 m/s i va cap a B amb una acceleració constant on arriba a una Vf=50 m/s. El vehicle que surt de B cap a A va a una velocitat constant de 20 m/s.
a) Quina acceleració té el mòbil A?
b) En quin punt es trobaran?
c) En quin punt està el mòbil que surt d’A en el moment que té la mateixa velocitat que el mòbil B?
 2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 11 › ›

ACTIVITAT 10

Un cangur quan salta avança 10 m en cada salt. Si ho fa amb una velocitat inicial i un angle de 45º respecte el terra,
a) Calculeu la velocitat inicial
b) Calculeu temps entre salt i salt
10

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 10 › ›

ACTIVITAT 9

Un vaixell navega riu avall, i en passar per sota un pont cau per la popa una ampolla. Al cap de 20 min, el patró se n’adona que ha caigut l’ampolla i dóna mitja volta per a recuperar-la, cosa que fa a una distància de 1000 m del pont. (Cal considerar que el corrent del riu té una velocitat Vr i el vaixell una velocitat Vb constants.
a) Quina es la velocitat del corrent del riu?
9

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 9 › ›

ACTIVITAT 8

Una motocicleta, partint del repòs fa un recorregut d’1 Km en 31,8 s. Si el moviment és rectilini uniformement accelerat (MRUA).
a) Calculeu l’acceleració
b) Calculeu la velocitat final.
8

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 8 › ›