ACTIVITAT 42

Una partícula que parteix del repòs descriu un moviment circular uniformement accelerat. Calculeu l’angle que ha girat en el moment en que els mòduls de l’acceleració tangencial és el doble que el mòdul de l’acceleració normal 42

Deixa una comentari