ACTIVITAT 447

El primer terme d’una progressió aritmètica és 7 i la diferència és 3. Calcula la suma dels 9 primers termes de la progressió

 

Comments are closed.