ACTIVITAT 448

La suma dels set primers termes d’una progressió aritmètica és 119 i a1= 2.  Troba a7 i l’expressió del terme general an

 

Comments are closed.