ACTIVITAT 475

Quatre cercles de radi 1 es tallen com en la figura. Quin és el perímetre de la zona acolorida?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 475 › ›

ACTIVITAT 474

La Martina juga un torneig amb 8 participants. Ella sap que guanyarà a tothom menys a l’Agnès i que aquesta guanyarà tots els partits. A la primera ronda, les jugadores s’organitzen aleatòriament en quatre parelles, i la guanyadora de cada partit passa a la segona ronda. A la segona ronda s’organitzen els dos partits també de manera aleatòria i les guanyadores passen a la final. Quina és la probabilitat que la Martina arribi a la final?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 474 › ›

ACTIVITAT 473

Dos rectangles de costats 3 x 2, i 5 x 1, estan inscrits  en el triangle ABC. Quina és l’altura del triangle?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 473 › ›

ACTIVITAT 472

En un triangle hi hem inscrit un paral·lelogram d’àrea 10, com es veu a la figura. El triangle petit a la seva dreta té àrea 1.

Quant mesura l’àrea del triangle verd?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 472 › ›

ACTIVITAT 471

Escriu el número 10101001 que està en format binari a decimal

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 471 › ›

ACTIVITAT 470

Escriu el número decimal 3A5B que està en format hexadecimal a decimal

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 470 › ›

ACTIVITAT 469

Escriu el número decimal 44526 en format hexadecimal (base 16)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 469 › ›

ACTIVITAT 468

Escriu el número decimal 2345 en format binari (base 2)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 468 › ›

ACTIVITAT 467

Aplicant factors de conversió canvia el valor de les velocitats

144 km/h → m/s

10 m/s → km/h

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 467 › ›

ACTIVITAT 466

Aplicant factors de conversió canvia les unitats de les densitats següents

12 kg/l → g/cm³

2,6 g/cm³ → kg/l

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 466 › ›

ACTIVITAT 465

Una casa de 200 m2 es troba en una parcela, la distància a esquerra i dreta entre la tanca i la casa ha de ser de 3m i la distància a dalt i abaix ha de ser de 10 m. Quina és l’àrea mínima de la parcela, i la seva amplada

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 465 › ›

ACTIVITAT 464

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 464 › ›

ACTIVITAT 463

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 463 › ›

ACTIVITAT 462

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 462 › ›

ACTIVITAT 461

Troba l’equació explicita del a recta que passa pels punts A(2,3) i B(3,5).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 461 › ›

ACTIVITAT 460

Determina les mides d’una finestra d’arc de mig punt, sabent que el perímetre ha de ser de 10 m si es vol obtenir la superfície màxima.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 460 › ›

ACTIVITAT 459

Es vol construir una porteria de futbol amb un llistó de 16 metres de longitud. Quines són les mides que fan l’àrea més gran.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 459 › ›

ACTIVITAT 458

En una progressió geomètrica S6 = 1 456 y r = 3. Determina a1 i a4.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 458 › ›

ACTIVITAT 457

En una progressió geomètrica el primer terme val 6 i la raó 2. Determina el lloc que ocupa el terme de valor 6144.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 457 › ›

ACTIVITAT 456

En una progressió geomètrica a1=8 i a3=2. Troba a6 i l’expressió del terme general

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 456 › ›