ACTIVITAT 476

Les diagonals dels quadrats ABCD i EFGB són 7 cm i 10 cm respectivament. El punt P és la intersecció de les diagonals del quadrat ABCD. Trobeu l’àrea del triangle FPD.

Comments are closed.