ACTIVITAT 472

En un triangle hi hem inscrit un paral·lelogram d’àrea 10, com es veu a la figura. El triangle petit a la seva dreta té àrea 1.

Quant mesura l’àrea del triangle verd?

Comments are closed.