ACTIVITAT 478

La figura mostra un tros de la paràbola que té per equació y = ax² + bx + c.  Quin dels nombres següents és positiu?
A) b + c B) ab C) c D) bc E) ac

Comments are closed.