ACTIVITAT 483

En una successió, 0 < a1 < 1.
Per tot n ≥ 1, a2n = a2 · an + 1 i a2n+1 = a2 · an -2
Si es compleix que a7 = 2, quin és el valor de a2?

Comments are closed.