ACTIVITAT 496

El trapezi isòsceles de la figura té els costats paral·lels de longitud 3 i 7.

Quin percentatge de l’àrea del trapezi és verda?

Comments are closed.