ACTIVITAT 498

Dos triangles isòsceles rectangles iguals tenen dos quadrats inscrits tal com es mostra en la figura. El quadrat P té àrea 45 unitats quadrades.

Trobeu l’àrea del quadrat R.

Comments are closed.