ACTIVITAT 489

Les cares d’un maó ortoèdric tenen les àrees a, b i c com es mostra a la figura.
Quin és el volum del maó?
   

Comments are closed.