ACTIVITAT 492

En l’estació espacial, un astronauta fa l’experiment següent: uneix dues esferes de mercuri en una sola esfera. Si cadascuna de les esferes menudes té una superfície de 2 mm2.
Quina és la superfície de la nova esfera?

Comments are closed.