ACTIVITAT 622

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python integrat a Tkinter. Aquest programa dibuixa la corba de Sierpinsky amb diferents profunditats. El triangle de Sierpinsky és un fractal que es comenta àmpliament a la Vikipèdia

Comments are closed.