ACTIVITAT 420

Fes la divisió (6x6-9x5+18x4-13x3+20x2-11x+4) : (2x2-3x+4)

Comments are closed.