ACTIVITAT 517

Quants números compresos entre 210 i 213 són divisibles per 210?

Comments are closed.