ACTIVITAT 605

Troba la recta mediatriu del segment d’extrems A(2,5) i B(4,-7)

Comments are closed.