ACTIVITAT 242

Calcula en forma binòmica i en forma polar, la potència cinquena de (1-i).

Deixa una comentari