ACTIVITAT 255

 Troba el valor que ha de tenir la hipotenusa d’un triangle si sabem que un catet és el doble de gran que l’altre.

Deixa una comentari