ACTIVITAT 336

[VARIACIONS AMB REPETICIÓ I SENSE REPETICIÓ] Amb les xifres 1, 2 i 3 quants números de 5 xifres es poden escriure?
a) Sense repetir xifres. Quants d’aquests números són parells?
b) Repetint xifres. Quants d’aquests números són parells?
Amb les xifres 1, 2, 3, 4 i 5 quants números de 3 xifres es poden escriure?
a) Sense repetir xifres. Quants d’aquests números són parells?
b) Repetint xifres. Quants d’aquests números són parells?

Deixa una comentari