ACTIVITAT 357

[IBO] Determina per quins valors de x, es compleix la desigualtat de la imatge 357

Deixa una comentari