ACTIVITAT 388

Una empresa embotelladora de refrescos fa un control de qualitat per a comprovar que el contingut de les begudes sigui 250 cm3, per això agafa 40 ampolles de la producció d’un dia determinat i en fa un estudi estadístic, i posa dues condicions per a acceptar la producció:
1a condició: la mitjana de la mostra ha de ser com a mínim de 250 cm3
2a condició: a l’interval [x – s, x + s] hi ha d’haver com a mínim el 65 % de la mostra. (s és la desviació típica i x és la mitjana de la mostra)
Fes un estudi estadístic amb classes: recompte de dades, 5 classes de 4 cm3 començant a 240 cm3, mitjana, desviació típica. Com a conseqüència de tot això determina si la producció serà acceptada o rebutjada

248 240 259 250 250 245 246 252 256 250
249 247 255 256 251 254 251 244 252 248
247 241 254 253 256 249 247 253 258 251
245 246 254 257 253 252 256 247 253 247

Comments are closed.