ACTIVITAT 77

Trobeu la fracció generatriu del número 3,030303030303…..

(Utilitza les propietats de les progressions geomètriques)

30

Deixa una comentari