ACTIVITAT 97

Expressa 270º en radians
Expressa 4·Π/3 en graus
 4

Deixa una comentari