ACTIVITAT 63

Un mecanisme de tir al plat fa una força sobre els plats que ve donada per la funció f(t)= 96 – 800t, expressada en N que actua entre l’instant t=0 i l’instant en que la força s’anul·la. Si la massa dels plats és de 90 g.
a) Quin és l’impuls que dóna la màquina a cada plat?
b) Amb quina velocitat surten els plats de la màquina, si inicialment estan en repòs?
63

Deixa una comentari

Pots fer servir aquestes etiquetes HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>