ACTIVITAT 62

Suposeu el cas ideal d’una pilota de tennis de 80 g de massa que xoca contra una paret vertical i tant abans com després de xocar-hi va a 30 m/s i es mou en la mateixa direcció horitzontal.
a) S’ha conservat la quantitat de moviment durant el xoc?
b) Quant val el mòdul de l’impuls realitzat per la paret sobre la pilota?
62

Deixa una comentari