ACTIVITAT 113

El cos de la figura té una massa de 4 Kg i l’angle del pla inclinat es de 20º. Dibuixeu un diagrama de forces que hi actuen i calculeu:
a) El valor de la força F que s’ha d’aplicar externament per tal que el cos es mogui amb velocitat constant, si el fregament es considera negligible.
b) Si el coeficient de fregament entre el cos i el pla inclinat val 0.27, com canvia l’apartat anterior?
113

Deixa una comentari