ACTIVITAT 114

En el sistema de masses de la figura tenim que m1= 450 g, m2= 790 g, α= 38º β= 29º.
Calculeu l’acceleració amb la que es mou el conjunt, si hi ha un fregament entre les masses i el pla inclinat µ=0,08
114

Deixa una comentari