ACTIVITAT 115

En el sistema de masses de la figura tenim que m1= 450 g, m2= 790 g, α= 38º β= 29º. Considereu que no hi ha fregament entre les masses i el pla inclinat. Calculeu
a) L’acceleració amb la que es mou el conjunt.
b) La tensió que suporta la corda.
114

Deixa una comentari