ACTIVITAT 127

Un vehicle de massa 1200 Kg circula per un turonet, que podem suposar que té la forma d’un arc de circumferència de radi 11 m. Quina és la màxima velocitat a que pot anar sense perdre contacte amb la superfície? 127

Deixa una comentari