ACTIVITAT 140

[PAAU 1999] Un mòbil descriu un moviment circular de radi 2m. L’angle descrit pel mòbil en funció del temps ve donat per l’equació t³ + 5t – 4 (en unitats del SI). Calcula la expressió de la velocitat angular i l’acceleració tangencial per t=1s.
[Aquest és un Moviment Circular NO Uniformement Accelerat]
138

Deixa una comentari