ACTIVITAT 179

 Donats els punts A(-2,-1) i B (1,5) troba l’equació de la recta que passa per aquests punts en forma: vectorial, paramètrica, continua, punt pendent, i explícita 179

Deixa una comentari