ACTIVITAT 188

[PAAU 2009] El punt més alt d’una pista d’esquí (que podem aproximar a un pla inclinat sense fregament, tram AB), es troba a una altura h respecte del final. Fora de la pista, tram BC, no queda neu i per tant hi ha fregament (coeficient de fregament, μ, no nul). Si un esquiador surt del començament de la pista (punt A) a una velocitat nul·la:
1) Quina serà la seva velocitat al final de la pista (punt B)?
a) ARREL(2gh)
b) ARREL(gh/2)
c) Depèn de la massa de l’esquiador.
2) Quina distància horitzontal (BC) recorrerà l’esquiador abans d’aturar-se?
a) h·ARREL(μ)
b) h·μ
c) h/μ
188

Deixa una comentari