ACTIVITAT 187

[PAAU 2003] Un cos de massa m lligat a l’extrem d’una corda de longitud L descriu una trajectòria circular de radi L en un pla vertical.
Quant val el treball realitzat per la tensió de la corda quan el cos va del punt més alt al punt més baix de la trajectòria?
Quant val el treball realitzat pel pes del cos entre aquests mateixos punts?
187

Deixa una comentari