ACTIVITAT 198

 Resol el sistema de 3 equacions de 1r grau de la imatge 198

Deixa una comentari