ACTIVITAT 215

Demostrar que els triangles que apareixen en dibuixar l’altura sobre la hipotenusa d’un triangle rectangle són semblants.  215

Deixa una comentari