ACTIVITAT 218

Troba les raons trigonomètriques de l’angle de 45º 218

Deixa una comentari