ACTIVITAT 259

Donada la funció quadràtica que veus a la dreta de l’enunciat, es demana: trobar el vèrtex, indicant si es tracta d’un màxim o d’un mínim, els intervals de creixement i decreixement, si és còncava o convexa, els punts de tall (si n’hi ha) amb l’eix horitzontal i el punt de tall amb l’eix vertical, i una representació gràfica de la funció. 259

Deixa una comentari