ACTIVITAT 326

Justifica si són dependents o independents, compatibles o incompatibles, els successos x i y en els següents casos:

a) p(x) = 1/5, p(y) = 3/5, P(x U y) = 4/5

b) p(x) = 1/3, p(y) = 5/6, P(x U y) = 8/9

Deixa una comentari