ACTIVITAT 369

[IBO] La suma dels n primers termes d’una progressió aritmètica ve donada per Sn=2n– n, on n és un enter

  1. Troba els 3 primers termes de la progressió
  2. Troba l’expressió de an

Deixa una comentari