ACTIVITAT 67

Fes la multiplicació de polinomis de la imatge 67

Deixa una comentari