ACTIVITAT 72

Simplifica l’operació amb arrels de la imatge 72

Deixa una comentari