ACTIVITAT 73

Simplifica l’operació amb arrels de la imatge 73

Deixa una comentari