ACTIVITAT 92

D’una ciutat surt un camió a una velocitat de 60 Km/h. Dues hores més tard surt un cotxe a la seva persecució a una velocitat de 100 Km/h. A quina distància i al cap de quanta estona l’atraparà?

[problema de moviment]

 92

Deixa una comentari