ACTIVITAT 145

[PAAU 1998] En un moviment curvilini l’acceleració forma, en un moment donat, un angle de 60º amb la velocitat i val 6 m/s². Calcula, per quest instant, el mòdul de les acceleracions tangencial i normal 138

Deixa una comentari