ACTIVITAT 149

[PAAU 2002] El mòdul de la velocitat d’un punt material que descriu una trajectòria circular ve donat per l’equació (en unitats del SI) v= 6+10t. Si el radi de la trajectòria és de 100 m, quina serà l’acceleració normal en l’instant t= 8s. I l’acceleració tangencial? 138

Deixa una comentari